पुरा नाम पद फोन् नम्बर इमेल शाखा
लक्ष्मण बिक्रम थापा प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत
छत्रबहादुर अधिकारी शाखा अधिकृत
बाबुराम पन्थी शाखा अधिकृत
छविराज शर्मा लेखापाल 9848033922
लोकेन्द्रकुमार रिजाल नायव सुब्बा 9848074369
खगेन्द्रप्रसाद उपाध्याय नायव सुब्बा 9848392255
नगेन्द्रप्रसाद जैसी नायव सुब्बा 9849810308
प्रकाश बुढाथोकी कम्प्युटर अपरेटर 9844820326
जीवन रावत कम्प्युटर अपरेटर 9858039319
बासुदेव पन्थी नायव सुब्बा 9847452076
रेवन्त खड्का नायव सुब्बा 9864851997
पार्वती नायव सुब्बा 9858057847
रामप्रसाद पौडेल हलुका सवारी चालक 9845295480
कनकबहादुर शाही कार्यालय सहयोगी
धरणीप्रसाद भट्टराई कार्यालय सहयोगी
गंगाबहादुर वली कार्यालय सहयोगी
Ramniwas Yadav कार्यालय सहयोगी
विनिककुमार चौधरी कार्यालय सहयोगी
लालबहादुर थारु कार्यालय सहयोगी