क्र.सं. शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
१. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७५ श्रावण - २०७६ बैशाख सुचनाको हक सम्बन्धि २०२०-०१-०१ डाउनलोड
२. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन बैशाख - असार , २०७४ सुचनाको हक सम्बन्धि २०२०-०१-०१ डाउनलोड
३. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन माघ-चैत्र, २०७३ सुचनाको हक सम्बन्धि २०२०-०१-०१ डाउनलोड
४. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्तिक-पुस,२०७३ सुचनाको हक सम्बन्धि २०२०-०१-०१ डाउनलोड
५. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन साउन-असोज_२०७३ सुचनाको हक सम्बन्धि २०२०-०१-०१ डाउनलोड
६. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन बैशाख-असार,२०७३ सुचनाको हक सम्बन्धि २०२०-०१-०१ डाउनलोड
७. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन माध-चैत्र २०७२ सुचनाको हक सम्बन्धि २०२०-०१-०१ डाउनलोड
८. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन साउन-पुस २०७२ सुचनाको हक सम्बन्धि २०२०-०१-०१ डाउनलोड
९. राजस्व अनुसन्धान विभागसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण सुचनाको हक सम्बन्धि २०२०-०१-०१ डाउनलोड
१०. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम राजस्व अनुसन्धान विभागसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण सुचनाको हक सम्बन्धि २०२०-०१-०१ डाउनलोड